Privacy beleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze producten en diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Openbaarheid persoonsgegevens domeinnaamhouders (‘Whois’)
De ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) heeft bepaald dat de gegevens van de eigenaar van een domein openbaar moeten zijn. De gegevens worden openbaar gemaakt in de zogenaamde Whois database. Deze bevat de o.a. de naam, postadres en e-mail adres van de eigenaar van een domeinnaam. Deze regel probeert te voorkomen dat er op het Internet allerlei zaken komen te staan waarvan niet of zeer lastig te achterhalen is wie hiervoor verantwoordelijk is.

Wanneer u als domeinhouder een gegronde reden heeft deze gegevens niet openbaar te laten worden kunt u een zogenaamd opt-out verzoek indienen. Dit verzoek dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de deelnemer (overigens geen partij in deze kwestie), die het vervolgens zal doorspelen aan SIDN.
Een commissie zal een afweging maken tussen het belang van het zichtbaar zijn van de gegevens in de Whois en het belang van de houder die bezwaar heeft gemaakt tegen opname van zijn gegevens in het openbare gedeelte van het registratieregister.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de SIDN site. Voor andere extensies kunt u terecht bij de World Intellectual Property Organization (WIPO). Er zijn overigens wel deelnemers die een soort ¨Whois protection¨ aanbieden, dat klinkt aantrekkelijk maar meestal is het domein dan niet uw eigendom.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.